اخبار

چرا وی پی اس پرو ؟

  • 30th October 2012
چرا وی پی اس پرو؟ 1- تضمین استرداد وجه ( Money Back Guarantee): ما با تلاش بي وقفه و شبانه روزي خود مي كوشیم تا در جهت ارائه خدمات مطلوب به مشتريان خود ، رضايتمندي و اعتماد آنها را جلب كند. در اين راستا با ...
Continue reading

شماره حساب

  • 30th October 2012
شماره حساب ها لطفا پس از واریز مشخصات واریزی را برای بخش مالی ارسال کنید تمامی حساب ها به نام رضا صادقی گوغری می باشد بانک سامان شماره حساب: 1-1029506-800-9121 شماره کارت:6037691004895735 در اینده ی ...
Continue reading

شرایط و قوانین

  • 30th October 2012
شرایط اولیه 1-1 : کلیه کاربر و نمایندگان VPSPro موظف به رعایت قوانین و شرایط سرویس دهی شرکت می باشند. استفاده از هر یک از سرویس ها، به منزله پذیرش کلیه قوانین بوده و در صورت نقض آنها VPSPro حق برخورد با ...
Continue reading